Stop mee de vespreiding van het Corona virus COVID-19

Wij informeren & instrueren onze medewerkers volgens de richtlijnen van de overheid.  Hierbij benadrukken wij het belang de maatregel van social distancing te respecteren zodat ieder zijn job op een veilige manier en in goede gezondheid kan blijven uitvoeren.

Geplaatst in vgm.