Beleid

De directie van schilderbedrijf Van Mieghem nv is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.  Deze beleidsverklaring is dan ook een essentieel onderdeel van de strategie en visie van het bedrijf en wordt jaarlijks geëvalueerd door de directie.

Beleidsverklaring :