Industriële straal- en schilderwerken

De staat en het preventief onderhoud van uw nieuwe of bestaande industriële installaties en vestigingen zijn bepalend voor de productiviteit en continuïteit van uw onderneming.  Uw eisen zijn hoog.  Onze normen zijn dat ook.
Onze toegevoegde waarde is erover te waken dat uw industrieel patrimonium gevrijwaard blijft tegen mogelijke mechanische, chemische en natuurlijke degradatie.Hiervoor kunnen wij deze professionele diensten aanbieden :

  • Oppervlakte voorbereiding : o.a. ontroesten, reinigen en ontvetten door middel van water onder hoge druk en gritstralen (dit zowel droog als nat).
  • Betonrenovatie.  Hierbij worden na het grondig reinigen (handmatig of machinaal) en verwijderen van de losse delen beton eerst de betonijzers behandeld. Nadien wordt de herstelling uitgevoerd met een speciale 2-componenten specie die het oppervlak terug mooi gelijk maakt.
  • Anticorrosie behandelingen voor constructies, beplatingen, leidingen, piperacks, opslagtanks, hoogspanningsposten en (gas)distributiestations.
  • Schilderwerken op (grote) hoogte zoals in hoogspannings- of zendmasten en flare stacks.

De werkzaamheden verlopen steeds volgens een strak, afgelijnd schema.  Een correcte naleving van de leveringstermijnen en verbintenissen, een continue bewaking van  de veiligheid op de werf, de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de impact op het milieu zijn hierbij essentieel.


Het is mogelijk om de uitgevoerde schilderwerken te verzekeren tegen corrosieschade.
Voor meer informatie : gelieve ons te contacteren of bezoek de APAC-website.