Certificaten

Veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA-P 2017 6.0

"Werkzaamheden uitvoeren brengt risico's met zich mee."

Om deze risico's te beheersen werken wij volgens de VCA richtlijnen. VCA staat voor: “Veiligheids Checklist Aannemers”.
VCA is een gecertificeerd veiligheids-beheerssysteem waarmee ons bedrijf aantoont dat het veilig wil en kan werken. Onze firma besteedt structureel veel zorg aan veiligheid : voor, tijdens en na het werk. Het is voor ons een prioriteit dat onze mensen 's avonds wel en gezond terug naar huis keren.
Dit systeem wordt jaarlijks beoordeeld door een externe certificerende instantie tijdens een VCA-audit.

Ons bedrijf is gecertificeerd sinds 1994.

Beheersing en continue verbetering van kwaliteit.

ISO9001:2015

"Kwaliteit is voor ons een werkwoord."

Daar wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder positief wilden laten evolueren leek het ons een evidente keuze om ons bedrijf te certificeren voor de ISO9001-norm. Dit kwaliteitsmanagementsysteem doorloopt de verschillende (deel-)processen, van prospectie/offerte tot aflevering/nazorg.  En dit volgens het ‘plan-do-check-act’-principe.
De scoop omvat alle werkzaamheden in onze firma.

Ons bedrijf is gecertificeerd sinds 2010.

Beheersing van onze impact op het milieu.

ISO14001:2015

"Onze werkzaamheden hebben gevolgen voor het milieu."

Wij nemen de zorg voor het milieu zeer ernstig, het is een deel van onze bedrijfsfilosofie. Om deze filosofie een concrete vorm te geven hebben wij ons geëngageerd om een milieumanagementsysteem op te zetten volgens de ISO14001-norm. Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem (ISO9001) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Via dit milieumanagementsysteem besteden wij structureel aandacht aan milieu in de bedrijfsvoering.
Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal : “VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING & HET BEHEERSEN VAN MILIEU-RISICO’S” en “STREVEN NAAR EEN PERMANENTE VERBETERING VAN DE MILIEUPRESTATIES VAN ONZE ORGANISATIE”.
De scoop omvat alle werkzaamheden in onze firma.

Ons bedrijf is gecertificeerd sinds 2011.

Expertise op gebied van anti-corrosie.

NACE Coating Inspector Level 2

"Industrieel schilderen is een heel technisch gegeven."

De zoektocht naar meer kennis om antwoorden te bieden aan complexere en veeleisende opdrachten leidde tot opleiding en certificatie NACE-inspector.
Ervaringen op de werf en tussentijdse bijscholingen zorgen ervoor dat deze kennis uitgebreid wordt, ten dienste van onze klanten.

Jan Van Mieghem is NACE Coating Inspector Level 2 Certified sinds 2014.

Meer informatie over NACE.

Geschoold en ervaren personeel.

Certificatie van personen

"Bevestiging van kennis en ervaring."

Het professioneel conserveren van petrochemische installaties, hoogspanningsmasten en -posten, ed. dient te gebeuren door bekwame en ervaren vakmensen.
Om deze bekwaamheid en ervaring te consolideren worden er examens ingericht door het BCCA (Belgian Construction Certification Association). Het BCCA is geaccrediteerd door BELAC overeenkomstig de norm NBN EN ISO/IEC 17024 : “Algemene eisen voor de instellingen die certificatie van personen uitvoeren”. Een personencertificaat loopt vijf jaar en is geldig, vergezeld door een geldigheidsverklaring. Met een jaarlijkse audit toont ons bedrijf aan dat onze mensen werken uitvoeren in het kader van hun certificaten zodat de geldigheidsverklaringen blijven doorlopen.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te handhaven, en waar kan, nog te verbeteren zijn al onze schilder gecertificeerd, elk in hun vakgebied.

Certificaten van onze mensen kan je bekijken op de website van BCCA vzw.