Certificaten

Veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA-P 2017 6.0

"Werkzaamheden uitvoeren brengt risico's met zich mee."

Om deze risico's te beheersen werken wij volgens de VCA richtlijnen. VCA staat voor: “Veiligheids Checklist Aannemers”.
VCA is een gecertificeerd veiligheids-beheerssysteem waarmee ons bedrijf aantoont dat het veilig wil en kan werken. Onze firma besteedt structureel veel zorg aan veiligheid : voor, tijdens en na het werk. Het is voor ons een prioriteit dat onze mensen 's avonds wel en gezond terug naar huis keren.
Dit systeem wordt jaarlijks beoordeeld door een externe certificerende instantie tijdens een VCA-audit.

Ons bedrijf is gecertificeerd sinds 1994.

Beheersing en continue verbetering van kwaliteit.

ISO9001:2015

"Kwaliteit is voor ons een werkwoord."

Daar wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder positief wilden laten evolueren leek het ons een evidente keuze om ons bedrijf te certificeren voor de ISO9001-norm. Dit kwaliteitsmanagementsysteem doorloopt de verschillende (deel-)processen, van prospectie/offerte tot aflevering/nazorg.  En dit volgens het ‘plan-do-check-act’-principe.
De scoop omvat alle werkzaamheden in onze firma.

Ons bedrijf is gecertificeerd sinds 2010.

Beheersing van onze impact op het milieu.

ISO14001:2015

"Onze werkzaamheden hebben gevolgen voor het milieu."

Wij nemen de zorg voor het milieu zeer ernstig, het is een deel van onze bedrijfsfilosofie. Om deze filosofie een concrete vorm te geven hebben wij ons geëngageerd om een milieumanagementsysteem op te zetten volgens de ISO14001-norm. Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem (ISO9001) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Via dit milieumanagementsysteem besteden wij structureel aandacht aan milieu in de bedrijfsvoering.
Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal : “VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING & HET BEHEERSEN VAN MILIEU-RISICO’S” en “STREVEN NAAR EEN PERMANENTE VERBETERING VAN DE MILIEUPRESTATIES VAN ONZE ORGANISATIE”.
De scoop omvat alle werkzaamheden in onze firma.

Ons bedrijf is gecertificeerd sinds 2011.

Expertise op gebied van anti-corrosie.

NACE Coating Inspector Level 2

"Industrieel schilderen is een heel technisch gegeven."

De zoektocht naar meer kennis om antwoorden te bieden aan complexere en veeleisende opdrachten leidde tot opleiding en certificatie NACE-inspector.
Ervaringen op de werf en tussentijdse bijscholingen zorgen ervoor dat deze kennis uitgebreid wordt, ten dienste van onze klanten.

Jan Van Mieghem is NACE Coating Inspector Level 2 Certified sinds 2014.

Meer informatie over NACE.