Privacybeleid & Disclaimer

Schilderbedrijf Van Mieghem nv hecht waarde aan de bescherming van Uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van www.svmnv.be, aanvaardt U daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die gewijzigd of zo nodig aangepast kan worden zonder voorafgaande kennisgeving.

 

1. PERSOONSGEGEVENS

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om www.svmnv.be te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit Uw persoonlijke informatie delen met derden.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij :

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze disclaimer & privacyverklaring;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen om nadrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin Uw toestemming is vereist;
  • Wij geven Uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij Uw gegevens delen, maken wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om Uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Het recht respecteren om Uw persoonsgegevens op Uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

2. TRAFFIC DATA (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met www.svmnv.be en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen : de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op www.svmnv.be te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

 

3. COOKIES

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van Uw pc en door U aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van www.svmnv.be geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van www.svmnv.be of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) www.svmnv.be.

 

4. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Www.svmnv.be bevat links waarmee je www.svmnv.be verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Www.svmnv.be heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacy beleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.
Www.svmnv.be is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

5. INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt U aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Mocht U informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij U ligt, verzoeken dit te melden aan de webmaster (webmaster@svmnv.be).

 

6. CONTACTGEGEVENS

Schilderbedrijf Van Mieghem is een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Lange Lobroekstraat 173 te 2060 Antwerpen.